Είναι πάντα διαθέσιμος για οτιδήποτε, δέχεται όλες τις ιδέες μας και προσπαθεί να τις υλοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, και έγινε.

Tiago Dias